1 Ιουλ 2015

Για τις κοινωνικές δυναμικές


Οι διεργασίες σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής και πολιτικής ζωής στο εγχώριο, ευρωπαϊκό, διεθνές στερέωμα αναπτύσσουν μια σειρά από δυναμικές. Οι εξελίξεις στην Ελλάδα, η σύνθεση του πάνελ των ηγετών, οι αντιθέσεις και οι συνθέσεις στις επιμέρους κοινωνίες, οι παγιωμένες αντιλήψεις, διαμορφώνουν αυτές τις δυναμικές που λειτουργούν ως ρεύματα τα οποία διαπερνούν και παρασέρνουν κοινωνικές ομάδες, πολιτικούς σχηματισμούς, οικονομικούς συσχετισμούς. Έτσι χωρίς να το καταλάβεις είσαι κι εσύ μέσα σε κάποιο από τα ρεύματα που διατρέχουν τον πολιτικό ωκεανό. Είναι τόσο ενδιαφέρον να τα βλέπεις όλα αυτά από μακριά, από τη θέση του παρατηρητή, μια θέση που συνήθως έχουν οι ιστορικοί του μέλλοντος. Αλλά εμείς τα ζούμε, κι όταν είσαι μέσα στα ρεύματα, απλά κολυμπάς. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: